loader

Kurumsal

TESTLA Elektrik Laboratuvarları

Ağırlıklı olarak AG/YG (OG) Şalt cihazları, anahtarlama düzeni ve kontrol düzenlerinin tip testleri konusunda faaliyet göstermek üzere 2010 yılında kurulmuştur.

TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Yönetim sistemi belgesine sahip, 100 kA Kısa devre kesme kapasitesi bakımından Türkiye’nin en büyük laboratuvarıdır. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, uzman teknik personelimiz, modern test cihazlarımız ve ulusal/uluslararası geçerliliğe sahip deney metotlarıyla, “Tip, AR-GE, Belgelendirme, Uygunluk Değerlendirme” deneyleri yapılmaktadır.

Testla Laboratuarları en yeni uluslararası standartlara uygun olarak test hizmeti verecek şekilde tasarlanmış ve donatılmıştır. TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından ISO / IEC 17025’e göre akredite edilmiş olup Deney Kapsamımıza AB-0386-T referans numarası ile ulaşılabilir.

Şebeke tipi elektrik ekipmanı imalatçıları ve son kullanıcıları için, test, muayene ve belgelendirme, kritik varlıkların endüstri ve yasal standartlara uygun olmasını sağlar. “Sertifikasyon” terimi, bir ekipmanın belirli bir standarda uygun olduğunu göstermek için sıklıkla kullanılır. Bununla birlikte, bazen bir sertifikanın gerçek değerini anlamak zordur. Uyguladığımız Test temelli sertifika, teorinin ötesine geçmekte ve ekipmanın pratikte nasıl çalıştığını ve operasyon esnasında karşılaşılan aşırı koşullar altında doğru şekilde performans gösterebilme becerisini belirler. Sunduğumuz bu aşırı koşullar ancak iki şeyden yararlanan test laboratuvarları tarafından üretilebilir: doğru teçhizat, ekipmanı ile en son standartları anlayan deneyimli kişiler.

TESTLA Laboratuvarları, kritik yatırım risklerinizi azaltmak için eksiksiz bir ileri test portföyü sağlamada stratejik bir ortağınızdır. Temel işinize odaklanmanıza, sürdürülebilir hedeflerinize ulaşmanıza deneyimli personel ve doğru techizatla yardımcı olur.

TESTLA Elektrik Laboratuvarları, kaynaklarına ve uzmanlığına dayanarak, Alçak Gerilim (AG) Dağıtım Panoları, Yüksek Gerilim (YG) Hücre ve tüm donanımları (Metal Mahfazalı Modüler), şalter, devre kesiciler, ölçü transformatörleri, araç şarj istasyonları ve aydınlatma da dahil olmak üzere ekipman ve sistemler için test ve mühendislik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Kalite Politikası

 • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve sektöründe aranan firma olmayı,
 • Gerçekleştirdiğimiz deney faaliyetlerini güncel Ulusal ve/veya Uluslararası standart veya önceden tanımlanmış deney metotlarına, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak yapmayı ve sürdürmeyi,
 • Konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile deney metot ve standartlarına uygun cihazları kullanarak deneyleri yapmak,
 • Müşterilerimizden gelen ve hizmet kapsamımız dâhilinde bulunan deney isteklerini laboratuvarımızın imkânları dâhilinde mümkün olan en üst seviyede karşılamak,
 • Deneylerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standart malzemeleri kullanarak deney kalitesinin teminini etkin kılmak,
 • Doğru ölçüm yapmayı ve müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, sektöründe tercih edilen bir laboratuvar olmak,
 • Deney sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması için Kalite Yönetim Sistemi içinde oluşturulan Kalite El Kitabı, prosedürler, talimatlar ve diğer dokümanların ilgili tüm personel tarafından okunması, anlaşılması ve tüm uygulamalarında etkin şekilde kullanılmasını sağlamayı,
 • Faaliyetlerinde tarafsızlık, gizlilik, dürüstlük, güvenilirlik, bağımsızlık ilkelerini uygulamayı,
 • Müşteri şikayetlerinin azaltılması ve müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları müşterilerle iş birliği içinde yapmayı,
 • Deney faaliyetleri kapsamında oluşabilecek risk ve fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmeyi ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmayı,
 • Bu politikaların tüm personel tarafından da benimsenmesini sağlamayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

Akreditasyon Kapsamı

Her yıl Türkiye’deki tek yetkili kuruluş olan TÜRKAK tarafından denetleniyor ve akreditasyon kapsamımızı üretici ihtiyacına göre güncelliyoruz.